Facebook Chat - Fimexco

Ngày 19/5/2018, công ty CP FIMEXCO muốn tạo sân chơi giao lưu cho các bé là con em của cán bộ công viên của toàn bộ hệ thống công ty tại Thảo Cầm Viên. Qua đây công ty CP FIMEXCO cũng mong muốn mang đến cho các bé những sản phẩm tốt nhất được nhập khẩu từ Mỹ dành cho các bé là con em của cán bộ, công nhân viên.

Một số hình ảnh được ghi lại tại Ngày hội thiếu nhi FIMEXCO 2018: