Facebook Chat - Fimexco

Chi phí khi chuyển khoản ngân hàng khi khách hàng chuyển khoản cho công ty bán hàng có được cho là chi phí cho công ty hay không? và trong trường hợp nào được cho là chi phí hợp lý?

 Hỏi :

Doanh nghiệp bán hàng, khi khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền hàng và trên giấy báo ngân hàng có thể hiện số tiền thu phí ngân hàng thì công ty có được đưa vào chi phí hợp lý không?

Chúng tôi xin được tả lời như sau:

Căn cứ điểm 1, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản chi phí được trừ thì trường hợp doanh nghiệp bán hàng nội địa, khi khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền hàng và trên giấy báo có ngân hàng có thể hiện số tiền thu phí ngân hàng, nếu trong hợp đồng có quy định công ty phải chịu phí ngân hàng thì khoản phí ngân hàng này công ty được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo DSVPL

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)