Facebook Chat - Fimexco
Trường hợp nhà thầu trúng thầu, được giao thực hiện hợp đồng thì việc nhà thầu mua vật tư, vật liệu, thiết bị chỉ để thi công gói thầu đó sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cơ quan ông Nguyễn Trường Giang (Bình Định) là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm một phần chi thường xuyên. Theo chức năng nhiệm vụ, cơ quan ông được thực hiện một số dịch vụ nhất định nhằm bảo đảm nguồn thu.

Ông Giang hỏi, nếu đơn vị ông thực hiện đấu thầu và trúng thầu với đơn vị A, trong gói thầu có những thiết bị đơn vị phải mua sắm từ công ty B để thi công. Vậy, giữa đơn vị của ông và công ty B có thực hiện đấu thầu hay không? Văn bản nào quy định điều này?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Pháp luật đấu thầu chỉ quy định việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013QH13.

Theo đó, trường hợp cơ quan của ông Giang là nhà thầu trúng thầu, được giao thực hiện hợp đồng thì việc cơ quan của ông mua vật tư, vật liệu, thiết bị chỉ để thi công gói thầu đó sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)