Facebook Chat - Fimexco

“Nóng” tăng lương tối thiểu

“Nóng” tăng lương tối thiểu

Lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ được tăng bao nhiêu đang là vấn đề được cả đại diện sử dụng lao động và người lao động quan tâm. Việc chốt phương án cũng không […]

xem tiếp