Facebook Chat - Fimexco

Ngày 19/01/2018

Sáng hôm nay, lúc 8h tại trụ sở văn phòng Công ty CP Fimexco đã diễn ra hội nghị tổng kết năm 2017 toàn hệ thống Công ty CP Fimexco.

Ông Lê Lộc Thanh Hải – Giám đốc điều hành báo cáo kết quả thực hiện 2017 của các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị tổng kết:

Tiếp tục chương trình,

Ông Võ Minh Trang – Giám đốc Motorrock có những phát biểu về tình hình kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018 của Đơn vị

Tiếp tục chương trình Họp lễ tổng kết toàn hệ thống Công Ty CP FIMEXCO

Ông Thái Hữu Dũng – Tổng Giám Đốc Western Ford, Phó Giám Đốc FIMEXCO phát biểu về tình hình kinh doanh năm 2017 của Western Ford.

Tiếp theo chương trình,

Bà Nguyễn Huỳnh Mai – Giám đốc Công ty  Sen Vàng phát biểu về tình hình kinh doanh 2017 và định hướng năm 2018

Tiếp tục chương trình Họp Lễ Tổng Kết toàn hệ thống FIMEXCO.

Ông Lê Thanh Nghĩa – Phó Tổng Giám Đốc Công Ty CP FIMEXCO tổng kết về tình hình kinh doanh trong năm 2017 và nhấn mạnh định hướng năm 2018 để tiếp tục đưa con tàu FIMEXCO vững mạnh.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)