Facebook Chat - Fimexco

Ngày 15/01/2020, đã diễn ra chương trình lễ tổng kết toàn hệ thống FIMEXCO 2019 với tất cả các nhân viên toàn hệ thống từ TP Hồ Chí Minh, An Giang, Đà Lạt, Đà Nẵng … đã quy tụ về TP Hồ Chí Mình để cùng nhau tổng kết lại một năm đáng nhớ và hướng tới năm 2020, nhiều thành công và tiến xa hơn nữa, Đây cũng là nhưng điều quan trọng trong sự phát triển của toàn hệ thống công ty CP FIMEXCO để năm 2020 có nhiều niềm vui cho toàn thể nhân viên của hệ thống. Buổi lễ diễn ra được PV FIMEXCO ghi lại:

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)