Facebook Chat - Fimexco

Sáng nay, ngày 20/3/2018 công ty CP FIMEXCO tổ chức LỄ GIAO KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018 của toàn hệ thống FIMEXCO. Với mục tiêu phấn đấu đạt được những thành tích mới trong năm 2018, nỗi đơn vị trực thuộc công ty đều ra sức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Một số hình ảnh của buỗi lễ được PV ghi lại:

Chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu trong đại hội.

Nhân viên công ty tập trung lắng nghe những phát biểu trước khi giao kế hoạch năm 2018.

Đại diện của Công Ty WESTERN FORD nhận kế hoạch kinh doanh 2018 từ Chủ tịch hội đồng quản trị

Đại diện của Công ty SEN VÀNG nhận kế hoạch kinh doanh 2018 từ Chủ tịch hội đồng quản trị

Đại diện của Công ty MOTORROCK nhận kế hoạch kinh doanh 2018 từ Chủ tịch hội đồng quản trị

Đại diện của Công ty CÔNG NGHỆ và THỰC PHẨM THIÊN NHIÊN nhận kế hoạch kinh doanh 2018 từ Chủ tịch hội đồng quản trị

Đại diện của TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG FIMEX nhận kế hoạch kinh doanh 2018 từ Chủ tịch hội đồng quản trị

Đại diện của Công ty ĐIỆN CƠ TÂN THUẬN nhận kế hoạch kinh doanh 2018 từ Chủ tịch hội đồng quản trị

Đại diện của Công ty Dịch vụ văn phòng ĐỆ NHẤT – FIMEXCO OFFICE nhận kế hoạch kinh doanh 2018 từ Chủ tịch hội đồng quản trị

Đại diện của Công ty dịch vụ du lịch ĐỆ NHẤT – FIMEXTRAVEL nhận kế hoạch kinh doanh 2018 từ Chủ tịch hội đồng quản trị

Không khí buỗi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Các đơn vị thành viên hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)