Facebook Chat - Fimexco

Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của cá nhân liên quan đến việc khoản trợ cấp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Chị Huyền (Hà Nội) có hỏi: “Tôi mới nghỉ việc ở công ty và có nhận 2 tháng lương, một tháng lương làm việc tại công ty, một tháng lương bồi thường việc cho nghỉ việc mà không báo trước. Cho tôi hỏi, kế toán công ty khi thanh toán đã trừ thuế thu nhập cá nhân của cả 2 khoản trên có đúng không? Đó là tiền trợ cấp cho thôi việc thuộc loại trợ cấp khó khăn cho người lao động vì sao vẫn bị trừ thuế. Kế toán có nói vì tôi đã được đóng trợ cấp thất nghiệp rồi nên vẫn phải tính. Xin hỏi như vậy có đúng luật không?”

Giải đáp vướng mắc của độc giả, Bộ Tài chính cho biết, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về giảm trừ gia cảnh quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người lao động nghỉ việc tại công ty, được công ty chi trả tiền trợ cấp (ngoài tiền lương), nếu thuộc khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì không phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, nếu khoản trợ cấp không thuộc các khoản trợ cấp nêu trên thì phải tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định.

PV. (Tổng hợp)

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)