Facebook Chat - Fimexco
Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, công tác tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước liên quan đến chi phí môi giới và chi phí bán hàng.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Bà Dung gửi câu hỏi đến Bộ Tài chính: “Công ty chúng tôi kinh doanh thương mại dịch vụ mặt hàng mỡ cá nay công ty chúng tôi có bán cho một đơn vị mặt hàng này, khi chúng tôi bán có kèm luôn chi phí môi giới, và chúng tôi sẽ ký 1 hợp đồng môi giới với bên thứ 3. Khi kết thúc mỗi đơn hàng công ty chúng tôi sẽ chuyển khoản tiền môi giới cho bên thứ 3 và nộp thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân môi giới và họ không xuất hóa đơn cho chúng tôi. Như vậy chi phí môi giới đó công ty chúng tôi có được hạch toán vào chi phí bán hàngkhông?”

Giải đáp vấn đề này, Bộ Tài chính dẫn chứng, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo đó, trừ các khoản chi không được trừ, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…

Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, quy định, khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Trong đó, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung trình bày của Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước có ký hợp đồng môi giới bán hàng với cá nhân, khi chi tiền hoa hồng môi giới, Công ty có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, khoản chi hoa hồng môi giới được hạch toán vào chi phí bán hàng nhưng phải đảm bảo hoạt động môi giới có liên quan đến phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, có chứng từ phiếu chi tiền và chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của Công ty xuất cho cá nhân mỗi lần chi trả hoa hồng.

PV. (Tổng hợp)

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)