Facebook Chat - Fimexco

Bạn đọc có số điện thoại 0904494xxx (Hà Nội) gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động phản ánh: Trung tâm Văn hóa quận X (Hà Nội) đột nhiên thông báo chấm dứt HĐLĐ với 2 nhân viên đã làm việc hơn 10 năm nay mà không có lý do chính đáng, sau đó nhận 2 người khác vào làm. Trung tâm làm vậy có đúng không?

Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Điều 38 BLLĐ 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ như sau: “1. NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau đây: a) NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ; b) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của NLĐ bình phục, thì NLĐ được xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ; c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; d) NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của bộ luật này. 2. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước: a) Ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; b) Ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn; c) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1 điều này và đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”. Nếu NLĐ không thuộc các trường hợp mà NSDLĐ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ như đã nêu trên thì việc Trung tâm Văn hóa quận X chấm dứt HĐLĐ với NLĐ là sai. NLĐ nên nhờ phòng LĐTBXH hoặc LĐLĐ quận X can thiệp để bảo vệ quyền lợi. Trường hợp không được thì có quyền khởi kiện trung tâm ra TAND quận X hoặc TAND nơi NLĐ cư trú.

Bạn đọc có số điện thoại 01642037xxx (Quảng Ninh) gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Bạn đóng BHXH cách quãng (6 tháng) có làm sao không? Khi nghỉ việc thì bao lâu phải đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)?

Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Khoản 5, Điều 3 Luật BHXH 2014 quy định: Thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi NLĐ bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp NLĐ đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Do đó, việc bạn ngừng đóng BHXH không ảnh hưởng gì, trừ những trường hợp hưởng chế độ BHXH dựa vào mức đóng BHXH của tháng liền kề trước khi xảy ra sự kiện pháp lý để đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH.

Theo quy định tại Điều 46 Luật Việc làm: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Do đó, nếu muốn được hưởng TCTN bạn phải chấm dứt HĐLĐ đúng luật và phải đăng ký thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)