Facebook Chat - Fimexco

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật 6 tháng đầu năm

Ngày 09/7/2016, tại văn phòng Công ty Ban lãnh đạo Công ty CP Fimexco đã tổ chức họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2016. Qua đánh giá 6 tháng đầu năm, cả hệ thống Công ty đạt trên 63% kế hoạch lợi nhuận 2016, đặc biệt có hai đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Cũng trên tinh thần phấn đấu và phát triển Công ty, HĐQT đã chỉ ra phương hướng sắp tới cho toàn hệ thống và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đối với một số đơn vị.

Nhân dịp này, Hội Đồng Quản Trị kiêm Ban Tổng Giám Đốc công ty quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích nổi bật 6 tháng đầu năm:

  1. Tập thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm trước thời hạn:

– Công ty CP Tây Ford (WTF)

– Công ty CP Sen Vàng – Phòng Kinh doanh Tổng hợp

  1. Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, báo cáo đúng thời gian

Ông Phan Thanh Vũ – KTT Công ty CP Tây Ford (WTF).

ban-tong-giam-doc-cong-ty-quyet-dinh-khen-thuong-cho-tap-the-va-ca-nhan-co-thanh-tich-6-thang-dau-nam-02

ban-tong-giam-doc-cong-ty-quyet-dinh-khen-thuong-cho-tap-the-va-ca-nhan-co-thanh-tich-6-thang-dau-nam

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)