Facebook Chat - Fimexco
Giải đáp vướng mắc của Công ty CP Tư vấn LICOGI đề nghị hướng dẫn xác định hạng mục chi phí trong chi phí xây dựng công trình và định mức chi phí tư vấn giám sát, thiết kế, Bộ Xây dựng có hướng dẫn về vấn đề này.
chi-phi-xay-dungẢnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty CP Tư vấn LICOGI đang thực hiện việc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình “Cải tạo chống thất thoát nước khu vực còn lại KV1 – Ô 9A” từ phố Chùa Láng đến phố Pháo Đài Láng và giám sát thi công công trình “Cấu trúc mạng lưới cấp nước Ô 7 – Ba Đình” do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội làm Chủ đầu tư, vốn đầu tư cho công trình là vốn tự có của Chủ đầu tư.

Thành phần và tính chất công việc của công trình là cắt phá mặt đường vỉa hè theo tuyến ống; đào mương để sửa chữa đường ống hiện có bị hỏng hóc và lắp đặt bổ sung các tuyến ống mới; lấp đất đường ống và thi công trả lại mặt đường, vỉa hè bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Công ty CP Tư vấn LICOGI hỏi, phần kinh phí thi công xây dựng mặt đường và vỉa hè trong các dự án trên có được tính vào chi phí xây dựng công trình không? Đơn vị tư vấn có được hưởng chi phí giám sát và thiết kế tương ứng phần kinh phí thi công xây dựng mặt đường và vỉa hè không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì các hạng mục chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình (nếu có) sẽ được tính vào hạng mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình và không nằm trong hạng mục chi phí xây dựng.

Việc xác định dự toán chi phí tư vấn giám sát và thiết kế áp dụng các quy định trong Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn.

Theo đó, chi phí tư vấn giám sát và thiết kế sẽ không bao gồm chi phí thi công mặt đường và vỉa hè vì đây là các hạng mục chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình và được tính trong hạng mục chi phí khác.

Theo chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)