Facebook Chat - Fimexco

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6716/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2061/QĐ-BTC ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện các nội dung của Quyết định số 2061/QĐ-BTC ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai vào ngày 16/10/2017. Đồng thời, Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện quy định tại Quyết định số 2061/QĐ-BTC.

Đồng thời, thông báo rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; hướng dẫn khai báo “Số quản lý hàng hóa” theo đúng quy định của Quyết định số 2061/QĐ-BTC.

Cụ thể, đối với “Số quản lý hàng hóa nhập khẩu” thực hiện khai vào tiêu chí “1.26 – Số vận đơn” trên tờ khai nhập khẩu, người khai hải quan sử dụng tổ hợp thông tin gồm: Năm + Số vận đơn chủ (MAWB) + Số vận đơn thứ cấp (HAWB).

Về nguyên tắc, số quản lý hàng hóa nhập khẩu khai báo theo nguyên tắc kết hợp liên tiếp và theo đúng thứ tự của 3 chỉ tiêu thông tin “năm”, “Số vận đơn chủ (MAWB)” và “Số vận đơn thứ cấp (HAWB)”. Giữa các chỉ tiêu thông tin này không được có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như *, #, &, @, /. Đồng thời, ghi rõ “năm”: Là năm phát hành vận đơn chủ (MAWB) và theo định dạng “YYYY”; “Số vận đơn chủ (MAWB)”: Là số hiệu quy định trên vận đơn hàng không do hãng vận chuyển hàng không quốc tế phát hành để chuyên chở hàng hóa. Ví dụ: Số vận đơn chủ: 131 NRT 29038656 do hãng hàng không Japan Airline (JAL) cấp ngày 3/10/2017.

“Số vận đơn thứ cấp (HAWB)”: Là số hiệu quy định trên vận đơn do đại lý vận tải, giao nhận phát hành trong đó tên người nhận hàng trên vận đơn là người nhập khẩu trên tờ khai hải quan. Ví dụ: Người khai hải quan nhận được bộ hồ sơ với thông tin số vận đơn như sau: Số vận đơn chủ (MAWB): 131 NRT 29038656 cấp ngày 3/10/2017; Số vận đơn thứ cấp (HAWB): KKLHB5587.

Khai số quản lý hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan như sau: “2017131NRT29038656 KKLHB5587”. Trong trường hợp người gửi hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ vận tải của hãng hàng không để vận chuyển mà không thông qua đại lý giao nhận, do đó không có vận tải đơn thứ cấp (HAWB) thì bỏ trống phần ghi số vận tải đơn thứ cấp (HAWB).

Ví dụ: Chủ hàng nhận được một bộ hồ sơ với thông tin như sau: Số vận đơn chủ (MAWB): 131 NRT 29038656 cấp ngày 3/10/2017.

Khi khai số quản lý hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan được khai như sau: Đối với “Số quản lý hàng hóa xuất khẩu” được cơ quan hải quan cấp tự động trên Hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ pus.customs.gov.vn), trước khi đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu, người khai hải quan đăng nhập Hệ thống này để lấy “Số quản lý hàng hóa xuất khẩu” cho lô hàng. Người khai hải quan thực hiện khai “Số quản lý hàng hóa xuất khẩu” được cấp để khai vào tiêu chí “2.24 – Số vận đơn” trên tờ khai điện tử hàng xuất khẩu.

Theo mof.gov.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)