Facebook Chat - Fimexco
Công ty CP Nhung Như (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ vướng mắc về thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu với nước xốt có nguồn gốc thực vật và mù tạt.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty CP Nhung Như chuyên nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa thực phẩm là các sản phẩm chế biến từ thực vật như các loại nước xốt, mù tạt.

Công ty thường làm thủ tục đăng ký nhập khẩu tại Chi cục Kiểm dịch vùng II để làm thủ tục kiểm định, cấp chứng thư và thông quan hàng hóa. Nhưng kể từ ngày 15/1/2018, cơ quan này từ chối nhận hồ sơ và cấp chứng thư cho các mặt hàng thuộc Phụ lục 8 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT với lý do cấp trên không cho làm mà không đưa ra bất cứ văn bản nào.

Công ty đã liên hệ với cơ quan Hải quan và được trả lời, đây là các mặt hàng thuộc diện quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên chỉ cho thông quan khi có các chứng thư đạt chất lượng nhập khẩu từ cơ quan có thẩm quyền từ Bộ này.

Công ty đã nhập hàng về cảng nhưng không thể làm thủ tục nhận hàng, hàng ngày phải trả phí lưu container, lưu bãi. Công ty CP Nhung Như đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ thủ tục để thông quan hàng hóa, tránh thiệt hại cho Công ty.

Về vấn đề này, Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ngày 2/2/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 2/2/2018, theo đó, thực phẩm nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm trừ các trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, trong đó có nước xốt, mù tạt.

Thực hiện quy định này, ngày 8/2/2018, Cục Bảo vệ thực vật đã có văn bản chỉ đạo các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các hàng hóa là thực phẩm có nguồn gốc thực vật quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Như vậy, hiện nay Công ty có thể liên hệ với Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II để đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm là nước xốt có nguồn gốc thực vật và mù tạt.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)