Facebook Chat - Fimexco

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử.

392189b3dd44f3a373ed246bf209205e

Theo đó, những trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua gồm:

– Người mua không phải là đơn vị kế toán.

– Người mua là đơn vị kế toán thì phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như:

+ Hợp đồng kinh tế.

+ Phiếu xuất kho.

+ Biên bản giao nhận hàng hóa.

+ Biên nhận thanh toán.

+ Phiếu thu…

Công văn 2402/BTC-TCT được ban hành vào ngày 23/02/2016.