Facebook Chat - Fimexco

Đóng đủ 12 tháng đến 30 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp…

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp được 66 tháng thì nghỉ việc tôi lãnh được bao nhiêu tháng tiền trợ cấp thất nghiệp. Có phải đóng bao nhiêu năm bảo hiểm thất nghiệp thì hưởng bấy nhiêu hay có mức trợ cấp tối đa hay không?

Phạm Minh Khang (khangtuemon97@gmail.com)

bao-hiem-that-nghiep-phunutodayvn

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 50 Luật Việc làm quy định thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể là đóng đủ 12 tháng đến 30 tháng thì được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, trường hợp của bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp 66 tháng sẽ được hưởng sáu tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định nêu trên.

Lưu ý, trường hợp bạn hỏi thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Theo Pháp Luật Online

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)