Facebook Chat - Fimexco
Đến nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 120.000 doanh nghiệp, tổ chức kê khai nộp thuế qua mạng; hơn 110.000 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.
hon-120-000-dn-to-chuc-ke-khai-nop-thue-qua-mang

Hơn 120.000 DN, tổ chức kê khai nộp thuế qua mạng – Ảnh minh hoạ

Báo cáo việc thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND thành phố cho biết đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai. Trong đó giao giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC); lấy kết quả làm cơ sở để xem xét độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Hà Nội đã có bước đột phá ở nhiều lĩnh vực, cụ thể từ tháng 6/2016, Hà Nội thực hiện đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng trong 2 ngày làm việc đối với quá trình giao dịch trên mạng; thí điểm thành công thực hiện liên thông giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài…

Trong lĩnh vực thuế, hải quan cũng có nhiều chuyển biến đáng kể. Đến nay, toàn thành phố có hơn 120.000 doanh nghiệp, tổ chức kê khai nộp thuế qua mạng; hơn 110.000 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Đối với lĩnh vực Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành các hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, thời gian trả kết quả giảm từ 3 đến 5 ngày so với trước đây, giảm thời gian doanh nghiệp lưu kho bãi.

Đối với lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, điện năng, thành phố cũng chỉ đạo xây dựng cấp phép theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết (cấp sở và cấp huyện chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, giảm hơn so với quy định 10 ngày)… Hà Nội cũng đã công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. Theo đó, thời hạn giải quyết là 10 ngày (giảm 20 ngày so với thời gian trước đây) đối với thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, thỏa thuận địa điểm quy hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND thành phố cũng thừa nhận sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác CCHC, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có lúc còn chưa chủ động trong chỉ đạo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, CCHC; cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan hành chính thuộc thành phố còn kiêm nhiệm, nên ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ giám sát mạnh mẽ vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện CCHC; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp cho cán bộ công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân./.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)