Facebook Chat - Fimexco

      Vào lúc 7:30 sáng ngày 19/01/2022 Hội nghị Lãnh đạo trực tuyến Hệ thống Công ty CP Fimexco đã được tổ chức nhằm tổng kết năm 2021 đề ra phương hướng hoạt động năm 2022 và tổng kết khen thưởng thi đua năm 2021 đã được diễn ra đồng loạt tại các Đơn vị.

     Tại cuộc họp HĐQT- Ban TGĐ tổng kết sau một năm hoạt động hệ thống Công ty đã đạt những thành tích và những gì chưa đạt được, đồng thời biểu dương tinh thần làm việc của tập thể CB-CNV cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc các Đơn vị trong tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Giám đốc các Đơn vị cũng đã thay mặt tập thể CB-CNV Đơn vị mình nhận Quyết định giao Kế hoạch 2022 và cam kết quyết tâm đạt được kế hoạch đã đề ra.

Và cuối cùng HĐQT – Ban TGĐ Công ty đã trao các Quyết định khen thưởng thi đua cho các Tập thể và Cá nhân đã đạt thành tích trong năm 2021.

Một số hình ảnh của Hội nghị tại trụ sở chính Công ty CP Fimexco và tại các Công ty thành viên và Đơn vị: 

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)