Facebook Chat - Fimexco

Ngày 12/01/2016 tại Văn phòng  Công  ty CP Fimexco, Hội nghị lãnh đạo các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên hệ thống của Công ty CP Sản xuất Kinh Doanh Dịch vụ & Xuất Nhập khẩu Quận 1 (FIMEXCO) đã được tổ chức. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động 2015 của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Cũng trong ngày làm việc này Ban lãnh đạo đã nhất trí triển khai kế hoạch năm 2016 theo định hướng vững chắc, thành công và phát triển

Một số hình ảnh tiêu biểu tại hội nghị:
20160112_080723

20160112_11174620160112_08122920160112_093418

20160112_10032420160112_10161620160112_10343020160112_10465520160112_105358
20160112_080737

20160112_115812