Facebook Chat - Fimexco
Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 2959/HQHCM-TXNK ngày 21/09/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa. Về vấn đề này, ngày 21/11/2017  Tổng cục Hải quan có Công văn 7622/TCHQ-TXNK hướng dẫn như sau:
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về chính sách thuế
Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH 13; khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.
Căn cứ quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.
Theo hướng dẫn tại Công văn số 6985/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2017 Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế.
Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại Công văn số 2959/HQHCM-TXNKcủa Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì:
– Trường hợp Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Đồng Phong Việt Nam tạm nhập tái xuất hàng hóa để sửa chữa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì được miễn thuế; Nếu Công ty đã nộp thuế thì cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
– Trường hợp Công ty tạm nhập tái xuất hàng hóa để sửa chữa không theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì không được miễn thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và không được hoàn thuế theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.
Về trị giá tính thuế
Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 15/01/2015, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:
– Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.
– Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan.

Theo tapchithue.com.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)