Facebook Chat - Fimexco
Gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị cơ quan chức năng xem xét có quy định phù hợp về lộ trình tính hưởng lương hưu cho lao động nữ để bảo đảm quyền lợi của lao động nữ so với lao động nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Cử tri đề nghị thực hiện tính lương hưu cho lao động nữ theo hướng, 15 năm đầu tính tỷ lệ hưởng là 45%, 6 năm tiếp theo, cứ thêm mỗi năm công tác, lao động nữ được tính 3%; sau đó cứ mỗi năm thêm 2%, tối đa 75%. Với cách này để đạt tỷ lệ hưởng 75%, lao động nữ nghỉ hưu năm 2018 chỉ cần có 26 năm đóng BHXH, nghỉ hưu năm 2019 cần có 27 năm, năm 2020 là 28 năm, năm 2021 là 29 năm và năm 2022 là 30 năm.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã báo cáo Chính phủ và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 231/TTr-CP ngày 14/5/2018 báo cáo Quốc hội về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau thời điểm ngày 1/1/2018 theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, trong đó giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu.

Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021. Hiện nay, Bộ đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Theo chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)