Facebook Chat - Fimexco

Cần yêu cầu người sử dụng lao động lập hợp đồng lao động bằng văn bản, theo đó các thỏa thuận về lao động được ghi cụ thể trong hợp đồng để có cơ sở pháp lý bảo đảm quyền lợi…

Bạn đọc có địa chỉ email: anhthu210296@xxx hỏi: Tôi chuẩn bị đi làm nên muốn hỏi về những điểm nổi bật trong giao kết hợp đồng cần lưu ý gì?

Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều – Văn phòng Luật sư số 6, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời: Bạn cần yêu cầu người sử dụng lao động lập hợp đồng lao động bằng văn bản, theo đó các thỏa thuận về lao động được ghi cụ thể trong hợp đồng để có cơ sở pháp lý bảo đảm quyền lợi cho bạn, một số nội dung cơ bản cần thỏa thuận trong hợp đồng gồm: Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý thêm về các loại hợp đồng lao động là không xác định thời hạn, xác định thời hạn hay mùa vụ. Vì mỗi loại hợp đồng lao động sẽ có những khác biệt về quyền, nghĩa vụ giữa hai bên giao kết hợp đồng lao động.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)