Facebook Chat - Fimexco

Công ty TNHH Việt Liên tại TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) là doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm pin tiểu Akaline hiệu Duracell, có cấu tạo điện cực dương Dioxit Mangan (MnO2), điện cực âm Kẽm (Zn), thể tích không quá 300cm3.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hải quan, Công ty TNHH Việt Liên phản ánh, hiện nay chú giải phần, chú giải chương và chú giải Nhóm 8506 không hướng dẫn chi tiết để áp mã HS đối với phân nhóm. Vì vậy, Công ty hỏi, sản phẩm pin của Công ty là thuộc Mã HS 850610 (Pin bằng Dioxit Mangan) hay Mã HS 850680 (Pin và bộ pin khác)? Chú giải chi tiết Nhóm HS 8605 được quy định trong văn bản nào của Việt Nam?

Về việc này, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

– Về việc phân loại hàng hóa: Mặt hàng các loại pin Alkaline hiệu Duracell do Công ty TNHH Việt Liên (MST: 0302244997) nhập khẩu đã từng được cơ quan hải quan lấy mẫu thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã ban hành các Thông báo kết quả phân loại số 5211, 5212, 5213, 5214, 5215 ngày 6/9/2018 xác định các mặt hàng: Pin sơ cấp hiệu Duracell, loại pin Dioxit Mangan (MnO2); cấu tạo: Điện cực dương Dioxit Mangan (MnO2), điện cực âm Kẽm (Zn); Thể tích ngoài đo được nhỏ hơn 300cm3 được đóng gói bán lẻ thuộc mã số 8506.10.10.

Việc phân loại pin vào phân nhóm 8506.10 “- Bằng Dioxit Mangan” dựa vào thành phần cấu tạo của ca-tốt (tham khảo Chú giải chi tiết HS).

– Về Chú giải chi tiết HS: Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC:

“Trường hợp thực hiện phân loại hàng hóa theo quy định tại Điều 4 Thông tư này nhưng chưa xác định được mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì sử dụng các tài liệu sau:

a) Chú giải chi tiết Danh mục HS;

b) Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO

c) Chú giải bổ sung Danh mục AHTN;

d) Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Ngoài ra, Công ty có thể tham khảo về Chú giải chi tiết HS của WCO tại địa chỉ www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/tools-to-assist-with-the-classification-in-the-hs/explanatory-note.aspx.

Chú giải chi tiết HS là tài liệu được chấp thuận bởi Hội đồng WCO. Đây là tài liệu giải thích chính thức của HS ở cấp độ quốc tế.

Chú giải chi tiết HS giải thích về phạm vi của từng nhóm, đưa ra danh sách các sản phẩm chính được bao gồm và loại trừ, cùng với các mô tả kỹ thuật về hàng hóa liên quan (ngoại hình, tính chất, phương thức sản xuất và sử dụng) và hướng dẫn thực tế để nhận dạng. Khi thích hợp, Chú giải chi tiết cũng làm rõ phạm vi của các phân nhóm cụ thể.

Trường hợp có vướng mắc, Công ty có thể liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Mã HS xuất hiện trong các chứng từ như tờ khai hải quan, vận đơn đường biển, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ CO,… Mã HS có tên tiếng Anh là Harmonized System Codes (Hệ thống hài hòa), do tổ chức Hải quan thế giới (WCO) sáng lập.

HS Code là tên sản phẩm được mã hóa thành một dãy số (thường là 8 hoặc 10 số). Cả thế giới sẽ dùng chung mã số này để mô tả hàng hóa, giúp người mua và người bán thống nhất về tên sản phẩm, tác dụng, tính chất và phân loại sản phẩm.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)