Facebook Chat - Fimexco

Sáng nay, ngày 06/10/2016 FIMEXCO tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai kế hoạch quý 4, tình hình kinh doanh toàn hệ thống đạt kết quả khả quan mặc dù cũng còn 2 đơn vị chưa đạt kết quả như mong muốn.

Ban Tổng Giám Đốc nhắc nhở các đơn vị các vấn đề trọng tâm:

1. Xây dựng Kế hoạch năm 2017.

2. Sắp xếp ổn định nhân sự.

3. Tập trung giải quyết hàng tồn, công nợ cuối năm

4. Ban hành quy chế cụ thể về quản lý hàng tồn, mua sắm tài sản và quản lý hóa đơn.

Tai hội nghị cũng phân tích những khó khăn về vấn đề không ổn định nhân sự ở 1 số đơn vị để tìm biện pháp khắc phục, ngoài ra BTGĐ cũng tuyên dương những cá nhân có thành tích tốt trong kinh doanh, quản lý.

Một số hình ảnh từ hội nghị:

hop-so-ket-9-thang-va-len-ke-hoach-quy-4-2

Mọi người đang lắng nghe báo cáo sơ kết 9 tháng.

hop-so-ket-9-thang-va-len-ke-hoach-quy-4-3

Ban Tổng Giám đốc đang nghe ý kiến từ các Đơn vị.

hop-so-ket-9-thang-va-len-ke-hoach-quy-4-4

Họp trực tuyến giữa các Đơn vị và Tổng công ty. Mọi người đang lắng nghe báo cáo từ các Đơn vị

hop-so-ket-9-thang-va-len-ke-hoach-quy-4-1

Ban Giám Đốc triển khai kế hoạch quý 4 năm 2016, và nêu ý kiến xây dựng kế hoạch năm 2017.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)