Facebook Chat - Fimexco

Vừa qua, Liên đoàn Lao Động Quận 1 phát động phong trào thể thao cho các công ty trong Quận nhằm gắn kết và nâng cao sức khỏe. FIMEXCO tham gia các nội dung đơn nam, đôi nam trong bộ môn cầu lông. Với sự quyết tâm thi đấu cống hiến những trận cầu hay và đẹp mắt, đoàn FIMEXCO đã đem về giải 3 đơn nam của Anh Đặng Văn Lợi trong nhóm 2. Một số hình ảnh được ghi lại từ hội thao: