Facebook Chat - Fimexco

    Như một thông lệ hằng năm của công ty, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 năm nay, Công ty CP Fimexco lại tiếp tục trao những phần quà nho nhỏ nhưng thật nhiều ý nghĩa gửi đến toàn thể các cháu thiếu nhi là con của CB-CNV trong Công ty. Đây cũng chính là tấm lòng và sự quan tâm của Ban Giám đốc Công ty luôn dành cho CB-CNV trong hệ thống Fimexco.

Một số hình ảnh quà tặng chúc mừng 01/6 cho con em CB-CNV Công ty:

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)