Facebook Chat - Fimexco

Đơn vị ông Đặng Hoài Nam (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm hàng hóa. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, đơn vị ông gặp khó khăn trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu. Ông Nam đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, đơn vị của ông Nam gặp tình huống như sau: Kế hoạch đấu thầu ghi “Giá gói thầu dựa theo giá trị thẩm định giá của đơn vị có chức năng thẩm định giá”, kết quả thẩm định giá quy định thiết bị có xuất xứ Liên minh Châu Âu (EU) và có giá A đồng. Tuy nhiên, các nhà thầu đều dự thầu thiết bị có xuất xứ Việt Nam và có giá đề nghị trúng thầu thấp hơn A đồng.

Ông Nam hỏi, bên mời thầu kiến nghị chủ đầu tư cho phép nhà thầu dự thầu với thiết bị xuất xứ từ Việt Nam, có giá đánh giá thấp nhất và giá đề nghị trúng thầu vẫn thấp hơn A đồng trúng thầu thì có vi phạm quy định không? Nếu có vi phạm thì bên mời thầu cần làm gì đối với tình huống này?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Đấu thầu, nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

– Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu;

– Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

– Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

– Có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

– Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Đối với trường hợp của ông Nam, việc đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Theo chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)