Facebook Chat - Fimexco

Chị Huỳnh Minh Kim Diễm (Email: ketoan01.dkwatch@gmail.com) thắc mắc về trường hợp đóng bảo hiểm xã hội khi ký kết hợp đồng lao động với hai công ty.

Em hiện tại tham gia lao động ở 2 Công ty A và B. Em đã ký hợp đồng với cả hai công ty. Công ty A có đóng bảo hiểm xã hội cho em rồi, và công ty B không đóng. Vậy cho em hỏi, công ty B có phải là trốn nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội không? Trong trường hợp này thì doanh nghiệp B cần phải xử lý như thế nào?

Trả lời:

154307luonghuu

Theo quy định thì nếu em có giao kết hợp đồng lao động từ hai nơi trở lên thì em chỉ được chọn một nơi để tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp mà thôi.

Theo đó, nếu em đã tham gia các chế độ này từ công ty A rồi thì tại công ty B em không thể tham gia các chế độ này nữa nên em phải nói rõ với công ty B là các chế độ này em không tham gia và đề nghị công ty B chi trả các chế độ này vào lương của em để em tự tham gia bên công ty A.