Facebook Chat - Fimexco
Tùy thuộc quy mô, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp được tự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty của bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh (Hòa Bình) có 7 dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được quyền phân lô bán đất nền. Công ty đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật, không đầu tư công trình trên đất.

Công ty chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, không có hoạt động kinh doanh nào khác. Hiện dự án đầu tư được 3 năm và 2 dự án đã có doanh thu.

Bà Quỳnh hỏi, hàng năm công ty của bà phân bổ các chi phí chungnhư thế nào (chi phí lương, các khoản trích theo lương, chi phí khấu hao tài sản cố định, văn phòng phẩm, chi phí tư vấn luật…)? Hạch toán kế toán áp dụng theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về phân bổ chi phí, chế độ kế toán hiện hành không quy định về cách thức phân bổ các chi phí chung như: Chi phí lương, các khoản trích theo lương, chi phí khấu hao tài sản cố định,… Do đó, doanh nghiệp tự lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

Về áp dụng chế độ kế toán, tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp được tự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)