Facebook Chat - Fimexco
Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo nguyên tắc người lao động làm việc ở địa bàn nào thì thực hiện quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn đó.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Đỗ Thị Hiền, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Thịnh An phản ánh, Công ty chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh nhưng có nhân viên rải rác khắp các tỉnh thành trong cả nước thực hiện ký hợp đồng qua trụ sở và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 1/1/2018, Công ty phải đóng BHXH cho toàn bộ lao động nhưng số lượng lao động ngoại tỉnh của Công ty rất nhiều và Công ty có thể không đóng nổi với mức của vùng 1 như hiện tại.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Hiền đề nghị giải đáp, với những lao động ở các vùng khác nhưng Công ty không có chi nhánh, nơi làm việc được quy định trong hợp đồng thì có được áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó không hay bắt buộc phải có chi nhánh của Công ty tại vùng đó mới được áp dụng?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng theo nguyên tắc doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì nội dung trong hợp đồng lao động phải thể hiện được phạm vi, địa điểm người lao động làm công việc đã thỏa thuận, trường hợp người lao động làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau thù ghi các địa điểm chính người lao động làm việc.

Căn cứ quy định trên, đề nghị bà Đỗ Thị Hiền báo cáo Công ty rà soát lại địa điểm làm việc của từng người lao động trong hợp đồng lao động và thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo nguyên tắc người lao động làm việc ở địa bàn (địa điểm) nào thì thực hiện quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn đó. Mức lương tối thiểu vùng và các địa bàn áp dụng được quy định cụ thể tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)