Facebook Chat - Fimexco
Là doanh nghiệp hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực dịch vụ, FIMEXCO luôn phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Dưới đây là các dịch vụ được đầu tư và phát triển lâu dài cùng sự lớn mạnh của chúng tôi:

Cho thuê xe ô tô

Cho thuê xe ô tô

Xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động

Du lịch

Du lịch

Sửa chữa, cứu hộ xe ô tô

 Sửa chữa, cứu hộ xe ô tô

Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu

Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu

Bảo hành sửa chữa điện gia dụng trọn gói

Bảo hành sửa chữa điện gia dụng trọn gói