Facebook Chat - Fimexco

Câu hỏi: Công ty tôi cử nhân viên đi công tác. Quá trình công tác phát sinh những khoản chi phí trên 20 triệu nhưng đã thanh toán bằng thẻ tín dụng của nhân viên. Vậy khoản chi này có được tính là thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

san-bay

Trả lời:

Theo điểm 2.9 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC. Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

– Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

– Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

Đối chiếu với quy định trên nếu công ty bạn đáp ứng được đầy đủ hồ sơ như trên thì khoản chi đó sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.