Facebook Chat - Fimexco

Bộ Tài chính vừa hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Dự thảo của Bộ Tài chính nêu rõ, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra được đề xuất nâng lên 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn; Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do môtô hai bánh; môtô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự gây ra là 50 triệu đồng/vụ tai nạn; Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do ôtô; máy kéo; rơ moóc; sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, máy kéo; xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng/vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định tỷ lệ của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Cụ thể, đối với công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ, mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ năm trước (nếu có). Đối với công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ năm trước (nếu có). Đối với chi hỗ trợ nhân đạo, mức chi không thấp hơn 35% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ năm trước (nếu có).

Đối với hoạt động hỗ trợ khen thưởng thành tích cho lực lượng công an trong công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe cơ giới trong việc thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và công tác điều tra xác minh các vụ gian lận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm, thì mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Đối với việc hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. Đối với công tác quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm chi lương, phụ cấp, bảo hiểm, thuê văn phòng, thuê kiểm toán, chi văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị, chi phí đi lại, tổ chức họp và chi khác liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Về phí bảo bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc của chủ xe cơ giới hàng năm, dự thảo nêu rõ, xe máy trên 50cc là 60.000 đồng (chưa tính thuế VAT), ôtô dưới 6 chỗ không kinh doanh vận tải là 437.000 đồng(chưa tính thuế VAT).

Một điểm mới được đề cập trong dự thảo là phí tham gia bảo hiểm cho xe máy điện được quy định là 55.000 đồng (chưa tính thuế VAT).

Hiện Dự thảo được niêm yết trên Cổng thông tin Bộ Tài chính và lấy ý kiện của các bộ, ngành và người dân. Mời xem nội dung Dự thảo tại đây.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)