Facebook Chat - Fimexco

Sáng nay, ngày 19/10/2017 tại Phòng họp 4B – Tòa Nhà FIMEXCO đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2017 và giới thiệu cơ cấu hoạt động mới của Công Ty từ tháng 10 – 2017.

Một số hình ảnh được ghi lại tại cuộc họp: