Facebook Chat - Fimexco

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 12 của Công ty CP Sản xuất Kinh Doanh Dịchvụ & Xuất Nhập khẩu Quận 1 (FIMEXCO) được tổ chức vào ngày 28/02/2014 tại Văn phòng  Công  ty với sự tham dự của 18 cổ đông đại diện cho 93,14% số cổ phần có quyền biểu quyết thảo luận.

Hinh-1-copy(1)

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản trị và báo cáo tài chính năm 2013: Mặc dù tình hình kinh tế thị trường trong năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh, nhiều biến động trong chính sách vay của ngân hàng tạo nên những khó khăn trong việc quản lý dòng tiền nhưng HĐQT Công ty CP Fimexco vẫn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty hoàn thành được 100% chỉ tiêu lợi nhuận và chia cổ tức 12% như nghị quyết mà  Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 11 đã thông qua.

Hinh-2-copy(1)

Tình hình kinh tế thế giới và tại Việt Nam năm 2014 được dự báo sẽ còn tiếp tục khó khăn hơn so với năm 2013.Tuy nhiên để đánh dấu sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty (13/05/1989 – 13/05/2014) HĐQT và Ban Tổng Giám đốc quyết tâm vượt khó điều hành Công ty CP Fimexco theo định hướng: “Đổi mới năng lực quản lý và điều hành” cho phù hợp với xu thế phát triển của Doanh nghiệp với mục tiêu phát triển ổn định và tạo lợi nhuận từ 05 ngành nghề kinh doanh chủ lực hiện nay của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi chia cổ tức từ 12% – 14% cho cổ đông góp vốn.

Phương hướng và Mục tiêu kinh doanh năm 2014 đã được 100% cổ đông tham dự  Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Fimexco lần thứ 12 đã kết thúc tốt đẹp.

.