Facebook Chat - Fimexco

Sáng nay, ngày 23/10/2017 đang diễn ra đại hội đồng cổ đông bất thường tại Công Ty CP FIMEXCO. Không như thường lệ hằng năm, một đại hội đồng cổ đông 2017 diễn ra để thông báo đến cổ đông những vấn đề mới và những yêu cầu mới trong 2017 và các năm kế tiếp.

Một số hình ảnh được PV Fimexco ghi lại tại buổi đại hội: