Facebook Chat - Fimexco

Vừa qua, Chủ tịch ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 đã có quyết định trao danh hiệu: “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA ” 05 NĂM (2015 – 2019) cho Công ty CP FIMEXCO. Đây là niềm vui và vinh dự cho công ty khi được ỦY BAN NHÂN QUẬN 1 công nhận những gì mà CTY FIMEXCO đã làm và hoàn thành các tiêu chuẩn đặt ra trong 5 năm vừa qua.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)