Facebook Chat - Fimexco

Vừa qua, ngày 02/01/2020, Công Đoàn CS Công Ty CP FIMEXCO vinh dự được LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1 khăn tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công Đoàn năm 2019. Đây là một sự cố gắng không ngừng của tập thể Công Ty CP FIMEXCO trong 1 năm vừa qua.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)