Facebook Chat - Fimexco
Trường hợp thời gian huy động nhân sự, thiết bị cho cả 2 gói thầu có sự trùng lặp, dẫn tới không huy động được đầy đủ nhân sự, thiết bị để thực hiện theo đúng tiến độ thì nhà thầu được lựa chọn trúng thầu 1 trong 2 gói thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Lê Huy (Hà Nội) hỏi, Cơ quan của ông tổ chức đấu thầu 2 gói thầu xây lắp, có một nhà thầu tham gia cả 2 gói, thời gian thi công và hoàn thành cùng 1 thời điểm nhà thầu đăng ký. Nhân sự chủ chốt và máy móc thiết bị chủ yếu đều dùng cho cả 2 gói thầu này. Địa điểm 2 gói thầu cách xa nhau. Vậy có vi phạm hướng dẫn tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT không?

Về vướng mắc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau: Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề của cơ quan ông Huy, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Pháp luật về đấu thầu không có quy định cấm nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị giống nhau khi tham dự nhiều gói thầu tại cùng một thời điểm.

Theo đó, trong trường hợp này, nếu nhà thầu được xếp hạng thứ nhất ở cả 2 gói thầu thì cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về khả năng huy động nhân sự để thực hiện các gói thầu này trong quá trình thương thảo hợp đồng, cụ thể:

Một là, trường hợp thời gian huy động nhân sự, thiết bị của 2 gói thầu không trùng lặp, bảo đảm việc huy động đầy đủ nhân sự thiết bị để thực hiện cả 2 gói thầu này theo đúng tiến độ thì nhà thầu được coi là đáp ứng yêu cầu về huy động nhân sự, thiết bị ở cả 2 gói thầu;

Hai là, trường hợp thời gian huy động nhân sự, thiết bị cho cả 2 gói thầu có sự trùng lặp, dẫn tới không huy động được đầy đủ nhân sự, thiết bị để thực hiện theo đúng tiến độ thì nhà thầu được lựa chọn trúng thầu 1 trong 2 gói thầu.

PV. (Tổng hợp)

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)