Facebook Chat - Fimexco
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Yên đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện đấu giá lựa chọn nhà thầu cho dự án Khu thương mại – Dịch vụ và Thương mại.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên đưa ra đấu giá một khu đất để thực hiện dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Shophouse. Do đây là đấu giá lựa chọn nhà đầu tư nên trong phương án đấu giá có nêu điều kiện: “Văn bản chứng minh năng lực về kinh nghiệm thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải có văn bản chứng minh đã hoặc đang làm chủ đầu tư thực hiện ít nhất một dự án có quy mô, tính chất tương tự; hoặc văn bản chứng minh đã hoặc đang liên danh thực hiện ít nhất một dự án có quy mô, tính chất tương tự với vai trò là người đứng đầu liên danh”.

Khi tiếp nhận hồ sơ, công ty A là công ty mẹ của công ty B theo hình thức công ty A sở hữu công ty B với 100% góp vốn điều lệ thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Yên hỏi, công ty A có quyền sử dụng năng lực về kinh nghiệm thực hiện dự án của công ty con B khi đăng ký tham gia đấu giá hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 1 Luật Đấu thầu và Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định, dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ tổ hợp đa năng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định này.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Yên rà soát hình thức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp nhà hàng, khách sạn 5 sao trong khu hành chính tập trung tại tỉnh Phú Yên.

Trong trường hợp dự án được triển khai thực hiện theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất, đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh Phú Yên rà soát sự phù hợp của dự án đối với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất, quy hoạch xây dựng và việc tiến hành lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Trên cơ sở danh mục dự án được phê duyệt và công bố, việc lựa chọn nhà đầu tư (bao gồm việc xác định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo thông tin được cung cấp, việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án trên của tỉnh Phú Yên được thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Do đó, đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Yên tham khảo ý kiến Bộ Tư pháp (về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất), Bộ Tài nguyên và Môi trường (về việc xác định giá đất) để được hướng dẫn chi tiết.

Việc đánh giá hồ sơ đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

Theo chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)