Facebook Chat - Fimexco

Để đáp ứng nhu cầu cho thuê kho ngắn hạn và dài hạn của quý khách hàng, nay Công ty Sen Vàng gửi đến gói dịch vụ cho thuê kho năm 2018.

Bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ HOTLINE.