Facebook Chat - Fimexco

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Địa ốc LK Land (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn một số vướng mắc về hoá đơn, chứng từ đối với khoản chiết khấu giảm trừ doanh thu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty CP Địa ốc LK Land kinh doanh, tư vấn và môi giới bất động sản. Công ty có hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty môi giới khác (đơn vị hợp tác) để tư vấn, môi giới sản phẩm là căn hộ chung cư thuộc một dự án cụ thể.
Hàng tháng, dựa vào số lượng căn hộ bán được cho khách hàng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, Công ty đã xuất hóa đơn GTGT cho đơn vị hợp tác để ghi nhận doanh thu và thu tiền.

Cũng liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh nêu trên, Công ty có chính sách chiết khấu trực tiếp cho một số khách hàng đã mua số lượng lớn sản phẩm căn hộ tại dự án hợp tác môi giới.

Công ty đã xuất hóa đơn GTGT cho đơn vị hợp tác, ghi nhận doanh thu và thu tiền. Nay Công ty chiết khấu trực tiếp cho khách hàng đã mua căn hộ với số lượng lớn và sẽ thanh toán số tiền chiết khấu trực tiếp cho khách hàng.

Bà Lưu Kim Chi, kế toán Công ty CP Địa ốc LK Land hỏi, Công ty có được xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng để ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu và thuế GTGT dịch vụ bán ra tương ứng hay không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: “2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”.

Trường hợp Công ty CP Địa ốc LK Land bán hàng áp dụng hình thức chiết khấu cho khách hàng nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá thì số tiền chiết khấu của hàng hoá lập hoá đơn, chứng từ theo quy định tại Điểm 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên và đề nghị Công ty CP Địa ốc LK Land liên hệ với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)