Facebook Chat - Fimexco

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều 27 Luật BHXH 2014 tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

l7c5d7854-759f-41ae-abe2-9e096b7d3892

Hỏi: Tôi có con trai 2 tuổi. Hiện tại cháu đang bị ốm, sốt phải nhập viện nên tôi phải nghỉ việc chăm sóc con. Khi tôi nghỉ việc chăm sóc con như vậy thì thời gian tôi được nghỉ là bao nhiêu lâu và mức hưởng được bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau do phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính theo Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Như vậy, trong trường hợp này, bạn có một con 2 tuổi bạn sẽ được nghỉ tối đa 20 ngày làm việc.

Mức hưởng chế độ ốm đau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp bạn mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Theo ĐSPL