Facebook Chat - Fimexco

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Tân Bình hiện có một số công nhân quét rác đường phố, làm công việc nặng nhọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Số công nhân này đã có trên 20 năm đóng BHXH, thời gian làm việc từ 15 năm trở lên (nam từ 55 tuổi, nữ từ 50 tuổi).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nay, số công nhân này nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động(HĐLĐ) trước thời hạn và đề nghị được giải quyết theo chế độ đơn phương chấm dứt HĐLĐ và yêu cầu Công ty chi trả trợ cấp thôi việc, làm hồ sơ để nghỉ hưu theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp hướng giải quyết trong trường hợp này. Cụ thể, Công ty có phải trả trợ cấp thôi việc và làm hồ sơ nghỉ hưu cho người lao động không? Công ty có thể không trả trợ cấp thôi việc vì những trường hợp này đã đủ điều kiện nghỉ hưu theo Điều 187 Bộ luật Lao động và chỉ có trách nhiệm làm hồ sơ nghỉ hưu không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nội dung kiến nghị của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Tân Bình chưa nêu rõ người lao động có bao nhiêu năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Do vậy có 2 trường hợp sau:

Nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH (có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi) thì người sử dụng lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 4 Điều 36 Bộ luật Lao động. Trong trường hợp này, Công ty phải lập hồ sơ hưởng lương hưu cho người lao động theo Điều 108 Luật BHXH.

Nếu người lao động không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH như trên mà thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty căn cứ theo Điều 37 Bộ luật Lao động để thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu hợp đồng lao động chấm dứt đúng pháp luật thì Công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)