Facebook Chat - Fimexco

(ĐSPL) – Tôi đi làm ăn xa nên ủy quyền cho em trai tôi bán nhà giúp tôi để trả nợ, thế nhưng nghe nói ủy quyền cho người khác bán nhà thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân 02 lần. Quy định đó có không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sịnh trong lãnh thổ Việt Nam.

ban-nha-co-phai-dong-thue-thu-nhap-ca-nhan-hai-lan

Bán nhà có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hai lần? – Ảnh minh hoạ

Hiện nay, theo quy định tại khoản 5, Điều 3, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và được hướng dẫn tại khoản 5, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Tài sản gắn liền với đất bao gồm: Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai.); Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi); Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ việc uỷ quyền quản lý bất động sản mà người được uỷ quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật; Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, tại Công văn số 3373/TCT-TNCN hướng dẫn Thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS thông qua hợp đồng ủy quyền của Tổng cục thuế ngày 20/09/2011 có ý kiến như sau: “Đối với các trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán quyền sở hữu nhà ở dưới hình thức hợp đồng ủy quyền mà nội dung của hợp đồng ủy quyền có quy định cho người nhận ủy quyền được các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo các quy định tại Điều 164, 171, 182, 192, 195 Bộ Luật Dân sự, cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để tiến hành kiểm tra, điều tra xác minh làm rõ nội dung của hợp đồng ủy quyền để xác định nghĩa vụ thuế TNCN của các đối tượng ủy quyền và đối tượng nhận ủy quyền trước khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà.

Do đó, không phải mọi trường hợp ủy quyền cho người khác bán nhà thì người được ủy quyền cũng phải thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ trong trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản, thì người nhận ủy quyền và người ủy quyền đều phải thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân, điều này cũng có thể hiểu là bị đánh thuế hai lần. Hiện nay trên thực tế chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về mặt pháp luật đối với việc thu thuế hai lần, tuy nhiên theo các quy định ở trên thì khi thực hiện ủy quyền các bên nên cẩn trọng chỉ ủy quyền việc chuyển nhượng tài sản, không ghi thêm các nội dung ủy quyền chiếm hữu, quản lý, sử dụng, định đoạt và các nội dung khác để tránh trường hợp phải chịu thuế hai lần.

Chuyên gia tư vấn luật Châu Việt Cường
Nguồn: Người đưa tin

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)