Facebook Chat - Fimexco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 Bà-Nguyễn-Thị-Ngọc-Nga

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

– Cử nhân kinh tế

– Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

 Ông-Lê-Thanh-Nghĩa

Ông LÊ THANH NGHĨA

– Cử nhân kinh tế

– Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

 Ông-Thái-Hữu-Dũng

Ông THÁI HỮU DŨNG

– Cử nhân tài chánh kế toán

Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

 ong-vu-manh-ton

Ông VŨ MẠNH TÔN

– Cử nhân tài chánh kế toán

– Ủy viên HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng

Bà-Nguyễn-Thị-Hồng-Diễm

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

– Cử nhân hướng dẫn viên và quản trị lữ hành

– Ủy viên HĐQT kiêm Giám Đốc Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Đệ Nhất.

 Ông-Lê-Lộc-Thanh-Hải

Ông LÊ LỘC THANH HẢI

– Cử nhân tài chánh kế toán

– Ủy viên HĐQT kiêm Giám Đốc Điều Hành.

 Ông-Châu-Ngọc-Triết

Ông CHÂU NGỌC TRIẾT

– Cử nhân kinh tế

Ủy viên HĐQT.

 

BAN KIỂM SOÁT

 

ba-ngo-quoc-minh-huy

Bà NGÔ QUỐC MINH HUY

– Cử nhân kinh tế đối ngoại

– Trưởng Ban Kiểm Soát kiêm Giám Đốc Nhân Sự.

 ba-ho-thi-kim-hong

Bà HỒ THỊ KIM HỒNG

– Cử nhân kế toán doanh nghiệp.

– Phó Ban Kiểm Soát kiêm Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Văn Phòng Đệ Nhất

 Bà-Nguyễn-Thị-Anh-Thư

Bà NGUYỄN THỊ ANH THƯ

– Cử nhân tài chánh doanh nghiệp

– Cử nhân luật kinh tế

– Thành viên Ban Kiểm Soát kiêm Trưởng phòng Kế Hoạch Chuyên Quản.