Facebook Chat - Fimexco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 Bà-Nguyễn-Thị-Ngọc-Nga

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

– Cử nhân kinh tế

– Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

 Ông-Lê-Thanh-Nghĩa

Ông LÊ THANH NGHĨA

– Cử nhân kinh tế

– Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

 Ông-Thái-Hữu-Dũng

Ông THÁI HỮU DŨNG

– Cử nhân tài chánh kế toán

Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

 ong-vu-manh-ton

Ông VŨ MẠNH TÔN

– Cử nhân tài chánh kế toán

– Ủy viên HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng

Ông-Lê-Lộc-Thanh-Hải

Ông LÊ LỘC THANH HẢI

– Cử nhân tài chánh kế toán

– Ủy viên HĐQT kiêm Giám Đốc Điều Hành.

 

BAN KIỂM SOÁT

 

ba-ngo-quoc-minh-huy

Bà NGÔ QUỐC MINH HUY

– Cử nhân kinh tế đối ngoại

– Trưởng Ban Kiểm Soát kiêm Giám Đốc Nhân Sự.

 Bà-Nguyễn-Thị-Hồng-Diễm

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

– Cử nhân hướng dẫn viên và quản trị lữ hành

– Ban kiểm soát kiêm Giám Đốc Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Đệ Nhất.

 

Ông NGUYỄN KHOA NAM

– Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

– Thành viên Ban Kiểm soát – Kiêm Giám đốc Đầu tư tài chánh Công ty CP Fimexco.