Facebook Chat - Fimexco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 Bà-Nguyễn-Thị-Ngọc-Nga

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

– Cử nhân kinh tế

– Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

 Ông-Lê-Thanh-Nghĩa

Ông LÊ THANH NGHĨA

– Cử nhân kinh tế

– Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

 Ông-Thái-Hữu-Dũng

Ông THÁI HỮU DŨNG

– Cử nhân tài chánh kế toán

Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

 ong-vu-manh-ton

Ông VŨ MẠNH TÔN

– Cử nhân tài chánh kế toán

– Ủy viên HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng

Ông-Lê-Lộc-Thanh-Hải

Ông LÊ LỘC THANH HẢI

– Cử nhân tài chánh kế toán

– Ủy viên HĐQT kiêm Giám Đốc Công Ty CP ĐT TM & DV HIỆP HÒA

 

BAN KIỂM SOÁT

 

Bà HỒ THỊ KIM HỒNG

– Cử nhân kế toán

– Trưởng Ban Kiểm Soát 

 ba-ngo-quoc-minh-huy

Bà NGÔ QUỐC MINH HUY

– Cử nhân kinh tế đối ngoại

– Thành viên Ban kiểm soát – Kiêm Giám Đốc Nhân Sự

 

Ông NGUYỄN KHOA NAM

– Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

– Thành viên Ban Kiểm soát – Kiêm Giám đốc Công Ty TNHH MTV ĐT & TM FINEXTCO