Facebook Chat - Fimexco

Nhân Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty CP Sản xuất Kinh Doanh Dịch vụ và Xuất nhập Khẩu Quận 1 ( Fimexco) – Anh Trần Nhất Trung hiện là Quyền TP Dịch vụ tại Chi nhánh Western Ford An Giang đã sáng tác một bài thơ gởi tặng Công ty.

“Ba mươi năm là một chặng đường

Con thuyền FIMEXCO khắp bốn phương

Vượt sóng vươn xa nhiều gian khó

Tầm! ban lãnh đạo quá phi thường

Tập thể một lòng, lắm yêu thương

Nâng tầm đẳng cấp một thương hiệu

Trao tròn chất lượng nhận yêu thương.”

Nhất Trung

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)