Facebook Chat - Fimexco

Nhân Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty CP Sản xuất Kinh Doanh Dịch vụ và Xuất nhập Khẩu Quận 1 ( Fimexco) – Anh Trần Nhất Trung hiện là Quyền TP Dịch vụ tại Chi nhánh Western Ford An Giang đã sáng tác một bài thơ gởi tặng Công ty.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)