Facebook Chat - Fimexco

Chính phủ vừa thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh bằng việc bãi bỏ, sửa đổi nhiều quy định bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Ngày 6/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu đến hết năm 2017, Việt Nam đạt tối thiểu bằng trung bình của các nước ASEAN 4 trên các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh.

Cụ thể 4 chỉ tiêu này là: khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 70 nước đứng đầu; bảo vệ nhà đầu tư thiểu số thuộc nhóm 80 nước; nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng (theo cách tiếp cận của Ngân hàng thế giới) thuộc nhóm 30 nước…

quy-dinh-bat-hop-ly-gay-kho-doanh-nghiep

Chính phủ vừa thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh bằng việc bãi bỏ, sửa đổi nhiều quy định bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp. Ảnh: Việt Dũng.

Riêng chỉ tiêu tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay – đánh giá theo cách tiếp cận của Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 thuộc nhóm 40 nước đứng đầu.

Tại Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục gồm nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168 giờ/năm (trong đó thuế là 119 giờ và bảo hiểm là 49 giờ); Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng xuống còn 63 ngày (giảm 19 ngày)…

Chính phủ cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Đáng chú ý, Thủ tướng đã quyết định bãi bỏ, sửa đổi nhiều quy định bất hợp lý gây khó cho doanh nghiệp như bãi bỏ các quy định chứng nhận hợp quy, quản lý chất lượng không phù hợp với Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Luật an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, thời gian cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng được rút ngắn. Thời gian xử lý về thủ tục hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, tăng cường hậu kiểm… cũng được giảm.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ nâng cao hiệu quả hoạt động của diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Cơ quan này cũng tổ chức thu thập ý kiến phản biện chính sách, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đây là năm thứ tư liên tục Chính phủ ra nghị quyết với mục tiêu và quyết tâm nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo Kiều Vui

Zing

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)