Facebook Chat - Fimexco

Ngày 29/5/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2039/BHXH-CSYT hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng.
Có nghĩa là, việc đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới 1.300.000 đồng, được áp dụng từ ngày 01/7/2017 kể cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2017, cụ thể:

– 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng.

– 45 tháng lương cơ sở tương đương 58.500.000 đồng.

– 6 tháng lương cơ sở tương đương 7.800.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)