Facebook Chat - Fimexco
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã quy định cụ thể các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.
Có 09 trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu. Nguồn: internet
Theo đó, trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm, 09 trường hợp thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu gồm:

Một là, sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Hai là, sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi; Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

Ba là, sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Bốn là, sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.

Năm là, sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

Sáu là, sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.

Bảy là, sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Tám là, sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

Chín là, hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)